Мыйзам чыгаруучулук

1. Конституция, кодекстер

2. Мыйзамдар

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору

4. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин типтүү регламенти