Ченемдик-укуктук актылар

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/23

22.03.23
Н.Рахманов атындагы орто мектептин администрациясынын арызы боюнча;

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/22

22.03.23
Күнтуу айыл аймагынын официалдуу сайтын бекитүү жөнүндө

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/21

22.03.23
Күнтуу айылдык Кеңешинин нормативдик ченемдик актылары боюнча

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/20

22.03.23
Ш.Мураталиевдин арызы боюнча

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/19

22.03.23
Шалта айылындагы, Дайыр Доронбеков атындагы орто мектептин мамлекеттик актысын мыйзамдаштыруу боюнча

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/18

22.03.23
Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусунун жерлеринин ижарага берүү боюнча комиссиянын курамын бекитип берүү жөнүндө

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/17

22.03.23
Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусунун жерлеринин ижара акысын бекитип берүү жөнүндө

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/16

22.03.23
Күнтуу айыл аймагында турак жай салуу үчүн кезекке тургандардын санын бекитүү боюнча;

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/15

22.03.23
«Күнтуу айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын»- бекитүү жөнүндө;

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/14

22.03.23
Шалта айылынын жашоочуларынын кайрылуусу боюнча;