Ченемдик-укуктук актылар

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/17

04.04.22
Күнтуу айыл аймагынын официалдуу сайттын бекитүү жөнүндө

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/16

04.04.22
Күнтуу айылдык Кеңешинин нормативдик ченемдик актылары боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/15

04.04.22
Күнтуу айыл аймагында таза суу долбоору боюнча комиссиянын курамын бекитүү боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/14

04.04.22
Б.Султанованын арызы боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/13

04.04.22
Абдырахманова Ч.К. арызы боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/12

04.04.22
Исмаилов М.C. арызы боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/11

04.04.22
Күнтуу айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматчыларынын штаттык ырааттамасына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/9

04.04.22
Күнтуу айыл аймагындагы Үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарды тартипке келтирүү боюнча

Эл депутаттарынын Күнтуу айылдык Кеңешинин 28 чакырылышынын кезектеги 2отуруму

04.04.22
Күнтуу айыл аймагындагы таза суунун тарифин кайрадан карап бекитүү боюнча

Токтомдор

04.02.22
Кунтуу айылдык Кенешинин нормативдик ченемдик актылары боюнча