Жергиликтүү бюджет

Күнтуу айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын жарандык бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күнтуу айыл өкмөтүнүн 2017-жылдын жарандык бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күнтуу айыл өкмөтүнүн 2016-жылдын жарандык бюджети