Күнтуу айыл аймагынын жергиликтүү Кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамын бекитүү жөнүндө