Күнтуу айыл өкмөтүнүн 2023-жылга карата 9 айдын отчету