Күнтуу айыл аймагына караштуу, Кичи-Шалта айылынын таза суусу боюнча