Күнтуу айыл өкмөтүнүн 2023-жылга каратасоциалдык-экономикалык өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планы