Күнтуу айыл өкмөтүнүн 2022-жылга карата 9 айдын планынын аткарылышы боюнча