Күнтуу айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-сентябрындагы №02-5/133 Буюрмасы