Күнтуу айыл өкмөтүнүн башчысынын 2015-ж. аткарылган иш аракеттер боюнча отчету

20 Апреля 2016

Күнтуу айыл өкмөтүнүн башчысынын 2015-ж. аткарылган иш аракеттер боюнча отчету

Күнтуу айыл аймагынын Д.Доронбеков атындагы орто мектебининде болуп өткөн жергиликтүү бюджетин эл менен талкулап жаткан кез