"Адеп башаты ападан" аттуу кароо сынагын ɵткɵрʏʏ

26 Мая 2017

"Адеп башаты ападан" аттуу кароо сынагын  ɵткɵрʏʏ

    Карыларды кадырлоо менен бирге кɵɵнɵрбɵс асыл мурастарды, каада салт, ʏрп адаттарды жашообузга жайылтуу иретинде. Элет  жергесиндеги аялзатынын маданиятын кɵтɵрʏʏ, эл арасында байкалбай жʏргɵн таланттарды аныктоо, ар ɵнɵргɵ жакын айылдык апалардын  иш-аракеттери менен ɵсʏп келе жаткан муундарга ʏлгʏ болуу максатында жана «Ыйман, Адеп жана Маданият» жылына карата:

     Элет жергесиндеги апаларга руханий, маданий колдоо иретинде,  шыгына шык кошуп, ачылбаган ɵнɵр талантына колдоо кɵрсɵтʏп, сергек, шайыр, жашоо шарт тʏзʏʏ. Талантты таш жарган карыларды (апаларды) даңазалоо. Улуттун ɵнɵрʏ уюткусу болгон: фольклордук ыр, бий,  элдик аспаптарда жогорку деңгээлде  аткарууну жана кол ɵнɵрчʏлʏктʏ улуттук нукта ɵркʏндɵтʏʏнʏ колдоо максатында:

    Кʏнтуу айыл аймагынан таланттуу апалар,  Военно-Антоновка  айылынын таланттуу апалары менен, Ваенно-Антоновка айыл  ɵкмɵтʏнɵ  кароо-сынакка 2017-жылдын  26-майында   «Адеп башаты ападан» - аттуу  кароо–сынагына катышып келишти. Кыргыздын  улуттук тамак-аштары, Кыргыздын улуттук буюмдары  кɵргɵзмɵгɵ коюлду. 

  «Адеп  башаты  ападан» - аттуу  кароо сынак  ɵткɵзʏʏгɵ  Кʏнтуу  айыл ɵкмɵтʏ тарабынан 20 000 (жыйырма мин) сом акча каражаты сарпталды.