Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын тапшырмасы боюнча