Урматтуу Күнтуу айыл аймагынын тургундары сиздерге жергиликтүү жамааттын Типтүү уставын талкулоого коюлат