Жергиликтүү демилгелерди каржылоого жарыяланган конкурс жөнүндө КУЛАКТАНДЫРУУ