Күнтуу айыл өкмөтүнүн бош кызмат орундарына конкус жарыялоо