Күнтуу айыл аймагындагы ишеним телефон жана ишеним жашиги боюнча