Ченемдик-укуктук актылар

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезексиз 3-сессиясынын 3/20 токтому

04.10.22
Жергиликтүү Курултайды чакыруу жөнүндө

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезексиз 3-сессиясынын 3/19 токтому

04.10.22
Күнтуу айыл аймагынын официалдуу сайтын бекитүү жөнүндө

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезексиз 3-сессиясынын 3/18 токтому

04.10.22
Күнтуу айылдык Кеңешинин нормативдик ченемдик актылары боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/17

04.04.22
Күнтуу айыл аймагынын официалдуу сайттын бекитүү жөнүндө

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/16

04.04.22
Күнтуу айылдык Кеңешинин нормативдик ченемдик актылары боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/15

04.04.22
Күнтуу айыл аймагында таза суу долбоору боюнча комиссиянын курамын бекитүү боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/14

04.04.22
Б.Султанованын арызы боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/13

04.04.22
Абдырахманова Ч.К. арызы боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/12

04.04.22
Исмаилов М.C. арызы боюнча

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму токтом2/11

04.04.22
Күнтуу айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматчыларынын штаттык ырааттамасына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча