Ченемдик-укуктук актылар

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 5-отурумунун 5/40токтому

25.11.22
Күнтуу айыл аймагынын официалдуу сайтын бекитүү жөнүндө

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 5-отурумунун 5/39токтому

25.11.22
Күнтуу айыл аймагынын аксакалдар комитетинин курамын бекитүү боюнча

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 5-отурумунун 5/38токтому

25.11.22
Күнтуу айылдык Кеңешинин кийинки отурумуна бир жылдык отчет бере тургандарды бекитүү боюнча

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 5-отурумунун 5/37токтому

25.11.22
Күнтуу айылына келген инвесторлор үчүн жер тилкесин чечип берүү боюнча

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 5-отурумунун 5/36октому

25.11.22
Күнтуу айылдык кеңешинин нормативдик ченемдик актылары боюнча

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 4-отурумунун 4/35токтому

25.11.22
Күнтуу айылдык Кеңешинин токтому жөнүндө

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 4-отурумунун 4/34токтому

25.11.22
Күнтуу айылынын тургуну Сарлыкова Айнагүлдүн арызы боюнча

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 4-отурумунун 4/33токтому

25.11.22
Күнтуу айыл аймактык аялдар кеңешинин курамын бекитүү

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 4-отурумунун 4/32токтому

25.11.22
Муниципалдык менчик жөнүндө

Күнтуу айылдык Кеңешинин 28- чакырылышынын кезектеги 4-отурумунун 4/31 токтому

25.11.22
Күнтуу айылынын тургундарынын кайрылуусу боюнча