Ченемдик-укуктук актылар

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 3-отуруму

14.04.23
6. Токтом 3/29 Күнтуу айыл аймагындагы жарандардын жамааттык арызы боюнча(Теллибаева Кишимжан);

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 3-отуруму

14.04.23
5. Токтом 3/28 Күнтуу айыл аймагындагы муниципалдык жерлерди ижарага берүүдөгү бааларын бекитип берүү жөнүндө;

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 3-отуруму

14.04.23
4. Токтом 3/27 Күнтуу айыл аймагындагы баардык айылдарда турак жай багытындагы жер тилкелеринин аянтын бекитип берүү боюнча;

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 3-отуруму

14.04.23
3. Токтом 3/26 Джолоева Алтынай Шамильбековнанын арызы боюнча;

Күнтуу айылдык кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 3-отуруму

14.04.23
2. Токтом 3/25 Мураталиев Шумкардын арызы боюнча;

Күнтуу айылдык кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 3-отуруму

14.04.23
1. Токтом 3/24 Күнтуу айыл аймагынын Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын уставын бекитип берүү жөнүндө

Күнтуу айылдык кеңешинин 28-чакырылышынын кезектеги 3-отуруму

13.04.23
Күнтуу айыл аймагындагы көрүстөндөр боюнча

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/23

22.03.23
Н.Рахманов атындагы орто мектептин администрациясынын арызы боюнча;

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/22

22.03.23
Күнтуу айыл аймагынын официалдуу сайтын бекитүү жөнүндө

Күнтуу айылдык Кенешинин 28-чакырылышынын кезектеги 2-отуруму Токтом 2/21

22.03.23
Күнтуу айылдык Кеңешинин нормативдик ченемдик актылары боюнча