Күнтуу айыл өкмөтү, Күнтуу айыл аймагы боюнча, жер комиссиясынын 2018-жылдын 14-декабрындагы №3-протоколунун негизинде

04 Февраля 2019