Күнтуу айылдык кеңешинин кезексиз 2сессиясынын 3/11 токтому