Бириккен Күнтуу айылдык кеңешинин уюштуруу сессиясынын №01/2/1 токтом

23 Апреля 2024