Күнтуу айыл кенешинин 2017-жылы 04мартындагы III-отурумунун токтом 3/1

27 Апреля 2017